Stichting Dutch Dream Fund bestaat uit een onbezoldigd bestuur, een voorzitter, een secretaris en een penningmeester en is in 2016 opgericht.

Stichting Dutch Dream Fund bestaat uit een bestuur en een bureau. Het bestuur bepaalt het beleid en beslist over de aanvragen. Het bestuur vergadert vier maal per jaar.

Het bestuur bestaat uit:

  • Atilla Aytekin
    voorzitter
  • Henk van den Broek
    Secretaris
  • Umut  Akpinar
    Penningmeester


Zehra Dogan is directeur van de Stichting Dutch Dream Fund.

Het bureau behandelt de aanvragen, adviseert het bestuur en is verantwoordelijk voor de dagelijkse uitvoering van de activiteiten van Dutch Dream Fund. Alle contacten verlopen via het bureau.

 

Atilla Aytekin

Atilla Aytekin

Voorzitter

Henk van den Broek

Henk van den Broek

Secretaris

Umut Akpinar

Umut Akpinar

Penningmeester

Zehra Dogan

Zehra Dogan

Directeur +31 614184191