Stichting Dutch Dream Fund is in 2016 opgericht met als doel ondernemerschap en de ondernemende mindset in onze Nederlandse maatschappij te bevorderen. Dit fonds is opgezet om mensen kansen te geven te groeien en bloeien via ondernemerschap, zodat Nederland ook groeit en bloeit en mensen gezonder en gelukkiger met elkaar kunnen leven.

Onze doelgroepen zijn: corporate organisaties, starters en groeiondernemers, leerlingen, studenten, vrouwen, biculturelen, werklozen en vluchtelingen. Door de door ons direct en indirect ondersteunde projecten willen we hen zo helpen zich te ontwikkelen op het gebied van ondernemerschap en het opbouwen van hun eigen identiteit, dragen wij bij aan een diverse en ondernemende samenleving.