Dit fonds is opgezet om mensen kansen te geven te groeien en bloeien via ondernemerschap, zodat Nederland ook groeit en bloeit en mensen gezonder en gelukkiger met elkaar kunnen leven! Vanuit het idee “Weerstand is kracht, en achterstand kan een voorsprong zijn als je je hiervan bewust bent”, draagt het Dutch Dream Fund bij aan de mogelijkheid voor (aspirant) ondernemers en anderen om dit waar te maken.

Er heerst dan bezieling, verdieping in elkaar waardoor er samen waarde creatie ontstaat uit wederzijds respect en waardering.

Onze doelgroepen zijn: migranten, vrouwen, jongeren, ouderen, leerlingen, werkzoekende, vluchtelingen en ondernemers.

De Dutch Dream Fund steunt initiatieven om deze doelgroepen in hun kracht te zetten, te laten groeien en om hun dromen waar te maken.

Werkzaamheden en besteding van het vermogen
De werkzaamheden van de Dutch Dream Fund bestaan uit het beoordelen van ingediende projectvoorstellen en onderzoeksvoorstellen op het gebieden van ondernemerschap, wat binnen de kaders van de doelstellingen van de stichting valt. Verder zullen bestuursleden ook presentaties en voordrachten geven om promotie en zichtbaarheid aan de stichting te geven.

De ingediende projecten en onderzoeksvoorstellen kunnen een breed karakter hebben, in het ondernemers –en ondernemersondersteunende domein, als het maar in de doelstellingen van de stichting vallen. Ieder voorstel dient een duidelijke opdrachtbeschrijving, budget en tijdsplan te hebben.

Het vergaarde vermogen binnen de Dutch Dream Fund zal besteed worden aan het ondersteunen van deze projecten en onderzoeksactiviteiten.